మహిళా లోకం మెచ్చే రీతిలో ….వై.ఎస్.అర్ సిపి నేత వరుదు కళ్యాణి…

ఆత్మవిశ్వాసం …ఎదో సాదించాలన్న తపన …వెరసి ఆమెలో నాయకత్వ లక్షణాలు వెలికితీసాయి.ఓ మారుమూల పల్లెలో పుట్టినప్పటికీ ఉన్నత చదువులు చదివినప్పటికీ More...

by Sravankumar K | Published 11 years ago
By Sravankumar K On Tuesday, October 29th, 2013
0 Comments

మహిళా లోకం మెచ్చే రీతిలో ….వై.ఎస్.అర్ సిపి నేత వరుదు కళ్యాణి…

ఆత్మవిశ్వాసం …ఎదో సాదించాలన్న తపన …వెరసి ఆమెలో నాయకత్వ లక్షణాలు వెలికితీసాయి.ఓ More...