నీచ రాజకీయాలు నీతి లేనిపార్టీలకు బుద్ది చెప్పండి :కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి

దశాబ్దాలుగా కలిసిమెలిసి ఉన్న తెలుగు వాళ్ళని విడదీసి రాష్ట్రాన్ని ముక్కలు చేసిన వారికి ఈ ఎన్నికలలో బుద్ది చెప్పాలని జై సమైక్యాంధ్ర More...

by Sravankumar K | Published 10 years ago
By Sravankumar K On Wednesday, April 23rd, 2014
0 Comments

నీచ రాజకీయాలు నీతి లేనిపార్టీలకు బుద్ది చెప్పండి :కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి

దశాబ్దాలుగా కలిసిమెలిసి ఉన్న తెలుగు వాళ్ళని విడదీసి రాష్ట్రాన్ని ముక్కలు చేసిన More...