ఎస్‌సీటీ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల దరఖాస్తుల స్వీకరణకు గడువు పెంపు

ఎస్‌సీటీ కానిస్టేబుల్ నియామకాలకు దరఖాస్తుల స్వీకరణకు గురువారంతో గడువు పూర్తవుతుండటంతో నగర పోలీస్ కమిషనర్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువు More...

by Sravankumar K | Published 11 years ago
By Sravankumar K On Saturday, March 2nd, 2013
0 Comments

ఎస్‌సీటీ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల దరఖాస్తుల స్వీకరణకు గడువు పెంపు

ఎస్‌సీటీ కానిస్టేబుల్ నియామకాలకు దరఖాస్తుల స్వీకరణకు గురువారంతో గడువు పూర్తవుతుండటంతో More...