ఇది సమైక్య విజయం ………

ఒకటే గమనం.. ఒకటే లక్ష్యం… మనందరి ఐకమత్యం… సమైఖ్య రాష్ట్రం…….. రాష్ట్ర విభజన ను అడ్డుకుందాం.. సమైక్యాంధ్ర ను కాపాడుకుందాం….. స్వార్ధ More...

by Sravankumar K | Published 10 years ago
By Sravankumar K On Friday, November 22nd, 2013
0 Comments

రాష్ట్రం సమైఖ్యంగా ఉంటేనే మన భావి తరాలకు మనుగడ ….

కలిసుంటే కలదు సుఖం… విడిపోతే కలుగును నష్టం ….ఇది మనందరికీ పెద్దలు నేర్పిన మంచిపాఠం.కానీ More...

By Sravankumar K On Monday, September 23rd, 2013
0 Comments

ఒకటే గమనం.. ఒకటే లక్ష్యం… మనందరి ఐకమత్యం… సమైఖ్య రాష్ట్రం.

ఒకటే గమనం.. ఒకటే లక్ష్యం… మనందరి ఐకమత్యం… సమైఖ్య రాష్ట్రం…….. రాష్ట్ర విభజన More...